SVENSKA

Hej, det här är Carolina Eslon

Jag är arkitekt och översättare med spanskt och svenskt medborgarskap och flera år av internationell arbetserfarenhet i Tyskland, Sverige, Schweiz och Spanien, där jag är bosatt. Spanska är mitt modersmål och dessutom pratar jag flytande svenska, tyska och engelska.

Jag studerade arkitektur vid Universidad Politecnica de Valencia och vid TU Berlin. Jag har arbetat med olika arkitektur- och ingenjörskontor på bostadsprojekt, inredningar, skolbyggnader samt infrastruktur, där jag har varit ansvarig både för projekteringen och för det tekniska utförandet i mitt roll som projektledare, vid nybyggnation såväl som ombyggnad. Förutom fokuset på de rumsliga och estetiska kvaliteter, så omfattar mina huvudintressen alla aspekter av byggprocessen, liksom sammanhanget mellan form, struktur, bygginstallationer, materialval och byggdetaljer. Här visas ett urval av mina arbeten.

Jag började översätta facktexter inom arkitektur och konstruktion på begäran av några arkitektkollegor och professorer. Senare, när jag arbetade vid ett stort ingenjörsföretag, började jag genomföra många tekniska översättningar för internationella projektanbud och upphandlingar. Därefter började jag professionalisera denna aktivitet genom att sammanställa mina egna ordlistor. Jag fortsatte att förbättra min översättningskompetens genom att utbilda mig till diplomerad tvåspråkig översättare mellan spanska och tyska vid Sampere Översättningsskola (Madrid). Sedan dess har jag också översatt andra slags texter, till exempel finansiella och handelsdokument. Här finns en förteckning med några av mina översättningar.

Numera är jag verksam på båda branscher och dessutom syftar jag med den här bloggen på att upprätthålla förbindelsen med de länder där jag har utvecklat en betydande del av min karriär, samt att bidra till spridningen av arkitektur- och byggrelaterat innehåll. Jag tar gärna emot översättningsuppdrag; samtidigt erbjuder jag som arkitekt mina tjänster å ena sidan för att samarbeta vid lokala och internationella projekt och å andra sidan åt privatkunder som behöver rådgivning för renoverings- eller inredningsarbeten. Jag har erfarenhet med AutoCad, VectorWorks, Adobe InDesign och Adobe Photoshop, och har grundkunskaper av Revit (BIM).

Även om jag föredrar att översätta till mitt modersmål (DE, SV, EN > ES), har jag i vissa undantag också genomfört översättningar till ett främmande språk, exempelvis för tävlingar eller beteckning av planritningar. Tack vare min arbetserfarenhet i olika länder har jag utvecklat tillräcklig kompetens i de nämnda främmande språk för att kunna leverera funktionellt korrekta texter utan informationsförlust. Man måste dock påpeka att endast översättningar till modersmål (spanska, i mitt fall) kan uppnå höga kvalitativa och stilistiska nivåer.