ÖVERSÄTTNINGAR

Huvudsakligen har jag översatt facktexter inom arkitektur, bygg eller civilingenjörsvetenskap, men också finansiella eller handelsdokument, newsletters, reklam osv.

Några översättningar från svenska till spanska:

  • IEG Rapport 6:2008, Rev 1 -Tillämpningsdokument – EN 1997-1 Kapitel 11 och 12, Slänter och bankar (Informe 6:2008 de la Comisión para la implementación de estándares europeos, revisión 1 – Documento de aplicación de los capítulos 11 y 12 de la norma EN 1997-1, Terraplenes y taludes)
  • TRVK BRO 11 (TRVR 2011:085) – (Svensk bronorm)

Några översättningar från tyska till spanska:

  • Experimentelle Untersuchungen und numerische Verifizierung zum Frischbetondruck bei geneigten Schalungssystemen, Björn Freund, Tilo Proske, Carl Alexander Graubner (Experimentella undersökningar och numerisk verifiering av formtrycket medfört av färska betongen i lutande formar, Björn Freund, Tilo Proske, Carl Alexander Graubner)
  • Die Belastung von Schalung und Rüstung durch Frischbeton (Belastning av form och ställning orsakat av färsk beton, Manfred Specht)

Några översättningar från engelska till spanska:

  • Olika redovisningar om stabiliteten av konstruktionsdelar och fundament.

Att ange en fullständig förteckning är ej möjligt på grund av konfidentialitetskrav, eftersom den skulle innehålla interna dokument av företag och privatkunder. De citerade exemplen motsvarar tekniska skrifter, regelverk samt offentliga upphandlingsunderlag.

Jag har översatt byggritningar från spanska till svenska, såväl som stadssimulering videospelet «twin phenomena» skapat av arenasbasabepalacios arkitekter. I vissa fall har jag översatt texter från spanska till tyska för arkitetkurtävlingar.

Exceptionellt har jag också översatt regelverk eller upphandlingsunderlag från norska eller danska till spanska, tack vare likheten mellan skandinaviska språk och mina kunskaper av byggvetenskap. Översättningarna har bara använts internt i företaget och har ej publicerats, exempelvis:

    • Konkurransegrunnlag – Kjøp av planleggings- og prosjekteringstjenester – Kryssing av E39 Bjørnafjorden med hengebru på flytende fundament for Statens vegvesen (norska)
    •  Håndbog «MMOPP dimensioneringsprogram for vejbefæstelser»- Brugervejledning (danska)